Affaldsindsamling 2021

”Skraldedag” både i april og september?
Der er ”gang-festival” i hele DK 2.-5. september ( vil blive en årligt
tilbagevendende begivenhed)


Kære medlem af Søborg Bylaug og andre interesserede,


Atter i år skal vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening, indsamle alt det skidt og møg
folk har smidt om sig med, i vores dejlige landskab og skønne landsby.


I år udsat arrangementet søndag d. 19 September, og vi mødes som sædvanligt ved kirkens P-plads kl. 10.00, hvorefter vi fordeler os ud på vejene, grøfterne og landskabet for at samle affald.
I år er der særligt fokus på plastik.

Husk at medbringe gribetænger og handsker, hvis I har nogen liggende fra foregående år.

Efterfølgende vil Bylauget gerne være vært ved en lille grillfrokost med forfriskninger på Slotsruinen,

hvis vejret tillader. Det bliver omkring ved 12.30-tiden.


Vi håber på stort fremmøde til denne vigtige aktivitet


Vel mødt,


Bestyrelsen