Kontakt til Søborg Bylaug

2020

Kontakt

Formand:

Jes Arnild

Næstformand:

Allan Malmdorf

Kasserer:

Jaacob K. Friis

Sekretær:

Trine Holmskov

Revisor:

Svend Erik Lien Handsen

Revisorsuppelant:

Torben Jensen

Flaghejser:

Poul Yding

Tilmelding til Søborg Bylaug Maillisten:

Ny bankkonto i 2015


Vi opfordrer til at medlemmer betaler 2020-kontingent til Søborg Bylaug


Generelt beder vi om at betale kontingent via

Nykredit Bank på registrerings nr. 5492, konto  0904249.


Husk at anføre din adresse.


Kontingentets størrelse er pt.

100 kr. pr. familie og

  50 kr. for enlige pr. år.


Søborg Bylaug

3250 Gilleleje

www.soborg-bylaug.dk  Webmaster@søborg-bylaug.dk