Kontakt til Søborg Antennelaug

2020

Formanden

Torben Junker Larsen

Kasserer

Malcolm Theakston

Kontakt til Formanden og kasserer

Menige medlemmer

Klavs Engbart
Ejner V. Bertelsensuppleant

Karsten Lorentsen

revisor

Britta Pedersen

revisorsuppleant

Annette YdingTilmelding til Søborg Antennelaug Maillisten

Søborg Bylaug

3250 Gilleleje

www.soborg-bylaug.dk  Webmaster@søborg-bylaug.dk