Høring om evt. lukning af Søborggårdsvej

Kære medlem af Søborg Bylaug.

 

Vedlagt referat/resumé af høringen ang. ovennævnte.

Der er bred enighed om, at det ikke er nogen god idé at lukke vejen, hvilket bestyrelsen har meddelt Kommunen

ved fremsendelse af samme resumé, samt nogle redegørelser fra andre af byens borgere.

 

Hvis der er yderligere spørgsmål, bedes de rettet til formanden.

 

Hilsen,

 

Bestyrelsen