2013 Trafikdæmpning

 

Mail til Kommunen:

 

Fra: Klaus Arentoft <formand@soborg-bylaug.dk>

 

Til: jlevr@gribskov.dk

 

Dato: 12-05-2013 17:17

 

Emne: Vedr. Trafikdæmpning mm. i Søborg...

 

Hej Jan,

 

Bestyrelsen i Søborg Bylaug er blevet opfordret til, at bede Kommunen om

 

at tage stilling til en form for trafikdæmpning på Kongsgaden i Søborg.

 

Vi konstaterer, at der ofte bliver kørt langt hurtigere end gaden normalt

 

indbyder til, og beder jer derfor overveje hvilke tiltag der kan gøres

 

desangående.

 

Vi havde forestillet os et par vejbump, chikaner eller bare skiltning med

 

"Legende Børn"(Hvilket er yderst aktuelt - da der bor mange børn som leger i

 

Kongsgade) Vi ville være glade hvis I kunne være konstruktive om det hér.

 

Samtidig minder jeg dig om vores korrespondance ang. vejafmærkning i

 

svinget Toftevej/Kongsgaden (Trekanten)

 

Jeg citerer dig lige:

På baggrund af jeres henvendelse vil vi vurdere om det er muligt at stramme

 

op på afmærkningen (vejstriberne) i svinget / krydset.

Jeg glæder mig til at høre fra jer, om begge ovenstående issues...

 

Derudover, mens jeg har din opmærksomhed, er vi blevet bedt om at påpege,

 

at der er et meget stort hul på hjørnet Toftevej/Gillelejevej, som flere

 

medlemmer har anset for farligt. Og det ER faktisk meget stort og dybt...

 

Vi foreslår, at man én gang for alle kommer problemet til livs ved at

 

nedlægge "skrå kantsten", i lighed med andre nedslidte gadehjørner i Kommunen.

 

Og en sidste ting:

 

Vejbelægningen i hele Søborg By er ved at være endog MEGET slidt og hullet.

 

Fortovene ligeledes.

 

Vi henstiller til at man kommer ud og besigtiger forholdene, evt. sammen

 

med undertegnede, for at konstatere at det er mere end almindeligt

 

"udkants-agtigt". Det er faktisk nærmest en skændsel, og for MIT vedkommende er

 

belægningen ud for min adresse Toftevej 2 (ved Postkassen) så medtaget, at hele

 

huset ryster når bussen, traktorer eller lastbiler kører forbi.

 

Det er ikke alene ubehageligt, det er også meget belastende for konstruktionen

 

på vores hus som ikke er bygget til rystelser i omegnen af 5-6 på Richterskalaen.

 

(Jeg mener det - det kan nemt konstateres ved besøg)

 

Vi (og jeg) håber, at I kan og vil gøre noget ved det snarest muligt.

 

Bestyrelsen i Søborg Bylaug vil i den forbindelse, meget gerne høre om

 

jeres konkrete planer på området.

 

Men vi ser frem til at høre fra dig (eller andre relevante

 

beslutningstagere) ang. ovenstående.

 

Venlig hilsen,

 

Klaus Arentoft

 

Formand i Søborg Bylaug

 

Mob. 20 67 44 67

 

Svar fra Kommunen:

 

Hej Klaus

 

Tak for jeres henvendelse.

 

Jeg vil herunder forsøge at besvare de forskellige punkter.

Trafiksanering af Kongsgaden.

Gribskov Kommunes trafiksikkerhedstiltag gennemføres på baggrund af

 

Kommunens trafiksikkerhedsplan, hvor trafikfarlige områder (sorte pletter)

 

er kortlage efter en stor og grundig analyse. Anlægsarbejder gennemføres

 

efterfølgende i forhold til prioriteret tiltag.

 

Kongsgaden er som bekendt en offentlig vej. Vi ønsker som udgangspunkt ikke

 

at etablere for mange forhindringer i forhold til den almene færdsel på de

 

offentlige veje, men vil naturligvis være lydhør og opmærksom på forhold

 

omkring trafiksikkerheden.

 

Vi har pt. ingen trafikmålinger på Kongsgaden, men på bygaden viser en

 

måling fra 2009 at gennemsnitshastigheden ligger på den rigtige side af

 

grænsen. Gennemsnitshastigheden er målt til 45,5 km/timen, hvilket får mig

 

til at tænke at hastigheden på Kongsgaden må ligge noget lavere. Vi har

 

ingen indberetninger om færdselsuheld på vejen

 

Man skal være meget opmærksom på at trafiksanering giver andre gener såsom

 

støj og rystelser mv. Det bør derfor afdækkes grundigt inden man tager

 

skridt i retning af vejbump, chikaner eller andet.

 

Hvis I fortsat mener at det er påkrævet vil jeg undersøge om det er muligt

 

at få gennemført en tælling af trafikken, så vi er sikker på at sagen er

 

ordentligt belyst.

Vejafmærkning

Afmærkningen på Toftevej i svinget ved Kongsgaden blev besigtiget i

 

forbindelse med vores tidligere korrespondance. På daværende tidspunkt så

 

det rimeligt ud. vigepligts linier og midterafmærkning var synlig og

 

korrekt. Vi vil i forbindelse med øvrig afmærkningsarbejder kigge på det

 

igen for at se om vinterens tag har givet anledning til en genopfriskning.

Hul

Huller på hjørnet af Toftevej og Gillelejevej bliver besigtiget med henblik

 

på en reparation.

Asfalt i Søborg

Gribskov Kommunens offentlige veje bliver hvert år vurderet i forhold til

 

årets slidlagsarbejde. Vurderingen foretages med opmærksomhed på økonomi,

 

trafiksikkerhed, fremkommelighed og komfort.

 

Jeg kan oplyse at Bygaden, Møllevej og en lille del af Holtvej er med i

 

årets slidlagsprogram og skal asfalteres i år.

 

Med Venlig hilsen

 

Jan Levring

 

Gribskov Kommune

 

Center for bolig, vej og vand

 

E-mail: tms@gribskov.dk

 

 

Jan Østberg

 

 

Tak for kaffe. 'Kongsgaden er som bekendt en offentlig vej. Vi ønsker som udgangspunkt ikke

at etablere for mange forhindringer i forhold til den almene færdsel på de

 

offentlige veje, men vil naturligvis være lydhør og opmærksom på forhold

 

omkring trafiksikkerheden.

 

Vi har pt. ingen trafikmålinger på Kongsgaden, men på bygaden viser en

 

måling fra 2009 at gennemsnitshastigheden ligger på den rigtige side af

 

grænsen. Gennemsnitshastigheden er målt til 45,5 km/timen, hvilket får mig

 

til at tænke at hastigheden på Kongsgaden må ligge noget lavere.'

 

 

 

 

'..ønsker som udgangspunkt ikke

 

at etablere for mange forhindringer i forhold til den almene færdsel på de

 

offentlige veje' - der er lige opsat en del forhindringer i Gilleleje Hovedgade. Kongsgaden er da langt fra at være en gennemkørselsvej i klasse med Gilleleje Hovedgade. Der er alternative veje (Toftevej/Bygaden) som er bredere (men dér er jo vejbump. Så hvis man vil undgå dem tager man bare Kongsgaden). Den synes jeg han slipper for let om.

 

 

 

 

Og så synes jeg vi skal invitere den gode Jan Levring til at køre en tur igennem Kongsgaden holdende en gennemsnitsfart på 45,5 km/t, hvad han jo anser for at være 'på den rigtige side' - i valgfrit køretøj. Jeg skal nok sørge for børn og dyr på gaden til lejligheden. Der burde aldrig køres over 30 km/t i Kongsgaden, og dette sikres bedst med et par bump.

 

 

 

 

Tak for din indsats Klaus. Og skal vi så ikke se at få sat det spejl op igenved Trekanten? Vi kan jo indkøbe en par stykker, så vi har til hvis de sender voldsmonopolet ud & pille det ned (hvad der sikkert har meget lange udsigter)?

 

Med venlig hilsen,

 

Jan Østberg

 

Kongsgaden 19

 

40521011

 

 

On 26/05/2013, at 14.58, "Søborg bylaug" <soborg-bylaug@soborg-bylaug.dk> wrote:

 

 

 

 

Kongsgaden er som bekendt en offentlig vej. Vi ønsker som udgangspunkt ikke

 

at etablere for mange forhindringer i forhold til den almene færdsel på de

 

offentlige veje, men vil naturligvis være lydhør og opmærksom på forhold

 

omkring trafiksikkerheden.

 

Vi har pt. ingen trafikmålinger på Kongsgaden, men på bygaden viser en

 

måling fra 2009 at gennemsnitshastigheden ligger på den rigtige side af

 

grænsen. Gennemsnitshastigheden er målt til 45,5 km/timen, hvilket får mig

 

til at tænke at hastigheden på Kongsgaden må ligge noget lavere.