2012 Busdrift i Søborg

 

Søborg, april 2012

 

 

Svar fra Kommunen ang. Busdrift i Søborg

 

 

 

Kære Klaus Arentoft,

 

Byrådet fastsætter service-niveauet for busdriften i kommunen, mens Movia står for køreplanlægning,

kontakten til busoperatører mv. så vi kan ikke skyde skylden på Movia i denne sammenhæng.

 

Teknisk Udvalg har netop afsluttet processen omkring bestilling af bus-betjening for 2013.

Resultatet er blevet, at det nuværende service-niveau fastholdes også i 2013.

 

Busdriften i Gribskov Kommune giver i omegnen af 25. mio. kr. i underskud, og det har ikke været på tale

at øge antallet af afgange i forbindelse med dette års trafikbestilling. I stedet har det været drøftet om der

kunne findes besparelser, som kunne bringe underskuddet i overensstemmelse med budgettet.

I sidste ende blev beslutningen altså at fastholde det nuværende niveau.

 

Vi har noteret os jeres ønske, og flere andre lokalsamfund har haft lignende ønsker.

Disse indgår som input i det løbende arbejde med den kollektive trafik i kommunen.

 

Endelig vil jeg gøre opmærksom, at vi har et tilbud, der hedder Flextur, som er kollektiv trafik fra adresse til adresse.

Konceptet går dybest set ud på, at passageren bestiller sin tur seneste 2 timer inden og bliver kørt fra adresse til adresse.

Det vil typisk være en taxi-vognmand, der kører turen og passageren betaler 36 kroner for de første 5 kilometer,

mens kommunen betaler resten.

 

Der er mere information om konceptet på Movias hjemmeside, og hvis I er interesserede kan vi også sende nogle foldere?

 

Med venlig hilsen

 

Mikkel Zwergius Christensen

 

Det Tekniske Område

Gribskov Kommune

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

 

kem@gribskov.dk +45 7249 6009

mzchr@gribskov.dk +45 7249 6710

 

 

 

Søborg, april 2012

 

Kære Klaus Arentoft,

 

Byrådet fastsætter service-niveauet for busdriften i kommunen, mens Movia står for køreplanlægning,

kontakten til busoperatører mv. så vi kan ikke skyde skylden på Movia i denne sammenhæng.

 

Teknisk Udvalg har netop afsluttet processen omkring bestilling af bus-betjening for 2013.

Resultatet er blevet, at det nuværende service-niveau fastholdes også i 2013.

 

Busdriften i Gribskov Kommune giver i omegnen af 25. mio. kr. i underskud, og det har ikke været på tale

at øge antallet af afgange i forbindelse med dette års trafikbestilling. I stedet har det været drøftet om der

kunne findes besparelser, som kunne bringe underskuddet i overensstemmelse med budgettet.

I sidste ende blev beslutningen altså at fastholde det nuværende niveau.

 

Vi har noteret os jeres ønske, og flere andre lokalsamfund har haft lignende ønsker.

Disse indgår som input i det løbende arbejde med den kollektive trafik i kommunen.

 

Endelig vil jeg gøre opmærksom, at vi har et tilbud, der hedder Flextur, som er kollektiv trafik fra adresse til adresse.

Konceptet går dybest set ud på, at passageren bestiller sin tur seneste 2 timer inden og bliver kørt fra adresse til adresse.

Det vil typisk være en taxi-vognmand, der kører turen og passageren betaler 36 kroner for de første 5 kilometer,

mens kommunen betaler resten.

 

Der er mere information om konceptet på Movias hjemmeside, og hvis I er interesserede kan vi også sende nogle foldere?

 

Med venlig hilsen

 

Mikkel Zwergius Christensen

 

Det Tekniske Område

Gribskov Kommune

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

 

Kære Søborg Bylaug

 

 

Søborg, marts 2012

 

 

 

Tak for info.

 

Vi arbejder hele tiden i teknisk udvalg på at få så optimale bus og tog forbindelser som muligt og jeg er meget opmærksom på Søborg, af flere grunde, især fordi søborg også er en meget aktiv by, med et meget aktivt foreningsliv.

 

Jeg vil ikke undlade at henlede jeres opmærksomhed på flextur, som er et rigtigt fint tilbud idet man bliver hentet ved kantstenen på egen adresse. I kan rekvirere brochure om det på rådhuset eller movia.

 

Susan Kjeldgaard

Gribskov kommune

Mobil: 72497397

 

 

Søborg, marts 2012

 

 

Kære medlemmer af Søborg Bylaug:

Vi har sendt nedenstående til Kommunen, og vender tilbage med nyt så snart der er noget.

 

Der er på den nyligt afholdne generalforsamling i Søborg Bylaug,

fra medlemmerne blevet fremsat et stærkt ønske om at forbedre busdriften i Søborg.

Vi mener det er langt fra optimalt med så få afgange, som det er tilfældet i den eksisterende køreplan,

og opfordrer derfor Kommunen til at lægge pres på Movia, for at forbedre bus-forholdene for Søborgs borgere.

 

Der er f.eks. rigtig mange ældre borgere i Søborg, som ikke har andre muligheder for transport end bussen,

og med kun ganske få afgange dagligt, og slet ingen busdrift om søndagen, besværliggør det i høj grad

deres dagligdag mht. bl.a. indkøb, læge- og tandlægeaftaler, familiebesøg, osv.

Vi finder forholdene komplet urimelige, og ser frem til en snarlig løsning på vores transportproblemer.

 

--

Med venlig hilsen,

 

På Bylaugets vegne:

 

 

Søborg, Februar 2012

 

 

Citat:

Kære Klaus Arentoft

Mange tak for jeres henvendelse, som jeg i første omgang vil beklage det sene svar på.

 

Movia har udarbejdet et forslag til visionsplan for lokalbanerne, som har været i høring hos kommunerne, men som skal vedtages af Region Hovedstaden.

 

Forslaget til visionsplan arbejder med tre trin eller tre prioriteter om man vil.

 

De kalder det for 'grundpakken', 'tillægspakke 1' og 'tillægspakke 2', at det er prioriteret i den rækkefølge betyder, at Movia vurderer at grundpakken er de vigtigste tiltag i forhold til at øge passagertallet, tillægspakke 1 rummer de næst vigtigste tiltag og tillægspakke 2 er således tredje skridt i rækken. Der skal i den sammenhæng gøres opmærksom på, at finansiering ikke er på plads, og at derfor heller ikke kan laves en præcis tidsplan.

 

Der foreslås en lukning af Pårup og evt.Søborg i tillægspakke 2 altså på meget lang sigt. Søborg med gennemsnit 9 rejsende pr. dag og Pårup med gennemsnitligt 29 rejsende pr. (2010-tal) er blandt de stop, der har færrest passagerer, foreslås lukket med henblik på at skabe køretid andre steder, hvor passager-potentialet vurderes at være større.

 

Vi har udtrykt bekymring over dette overfor Lokalbanen A/S ligesom vi har oplyst, at I har henvendt jer med bekymring. Vi har desuden givet et officielt høringssvar til Movia, hvori, der bl.a. står skrevet:

 

Tillægspakke 2 lægger desuden op til lukning af Søborg og Pårup trinbræt. Dette forekommer uforståeligt, da der ikke redegøres for årsagen til at de skulle lukkes. Gribskov Kommune mener, at skal gøres nærmere rede for årsagerne til evt. lukning af Pårup og Søborg, samt at der foretages en nærmere vurdering af potentialet for kollektiv trafik de to steder, og at denne vurdering indtænker, at der i Pårup ligger en af kommunens største virksomheder og i Søborg en skole.

 

Vi vil følge dette meget tæt, herunder hvilke ændringer, der indarbejdes i planen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Såfremt forslaget forbliver i visionsplanen, forventer vi dog ikke, at det bliver aktuelt de næste mange år. Som sagt har lukningen tredje prioritet i forhold til en lang række andre projekter, som der endnu ikke er anvist finansiering til.

 

Med venlig hilsen

 

Mikkel Zwergius Christensen

Planlægger