Affaldsdagen d. 17. april 2016


Kære Bylaugsmedlemmer,


Igen i år deltager vi i Dansk Naturfredningsforenings årlige, landsdækkende affaldsindsamling.


Det er i år søndag d. 17. april, og vi mødes som sædvanligt på P-pladsen foran kirken, kl.10,00


hvor vi får udleveret plastikposer, gribetænger og arbejds-handsker i det omfang vi har fået det fra DN.
Så tager vi ud og samler alt det skidt og møg op som folk har smidt i vores grøfter og vejsider,


og efterfølgende mødes vi ca. kl. 12,00 på Slotsruinen til grill-frokost og forfriskninger i form af vand og øl.


Bestyrelsen håber på godt vejr og stort fremmøde, til denne fantastiske traditionVel mødt,
Bestyrelsen