Ægtrilningen og Halloween 2014


Formanden informerede desuden om at vi i bylauget har besluttet at nye kræfter (småbørnsfamilier) skal til i forhold til at videreføre to af de traditionelle arrangementer i byen. Ægtrilningen i påsken og Halloween. Vi vil som vanligt yde økonomisk bidrag til disse arrangemente "Se referatet fra Generalforsamlingst 2015"