Nyheder 2016

 

Kære medlem af Søborg Antennelaug

 

Bestyrelsen har fået en orientering fra YouSee at Grundpakken vil stige fra 1/1 2016.

 

Baggrunden herfor, er, at YouSee har omlagt indholdet af pakkerne og som følge heraf stiger Copydan afgifter.

 

I forlængelse heraf, har vi på baggrund af et budget for 2016 beregnet, at opkrævningen til Jer for Grundpakken vil stige pr. 1. februar 2016 fra 526 kr. til 552 kr.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Søborg Antennelaug

 

Søborg Bylaug

3250 Gilleleje

www.soborg-bylaug.dk  Webmaster@søborg-bylaug.dk